Välkommen till Mark Grund & Bygg AB

Mark Grund & Bygg i Halland AB är ett byggföretag med lokal förankring i Falkenberg och utför byggentreprenader i hela Halland och Göteborg med omnejd.

 • Vi åtar oss allt från schakt till färdigt hus
 • Vår specialitet är villa-grunder

Kundens idéer och behov står alltid i fokus och vi eftersträvar ett nära, öppet och engagerat samarbete. Det ger kunden ökade möjligheter att styra och ompröva beslut under projektet vilket skapar flexibla beslutsvägar.

För oss är gott hantverkskunnande, pålitlighet, kvalitet och trygghet viktiga värdeord och vårt arbete skall vara kostnadseffektivt och resultera i enbart nöjda kunder! Kontakta oss gärna för svar på era frågor!

MGB-grunden passar bra för Smålandsvillan, Hjältevadshus och andra typer av volymhus

Vill du veta mer?

När du ska välja grund; välj trygghet, välj en MGB-grund.

MGB-grunden – typgodkänd av Kiwa Swedcert

Du som ska bygga nytt eller bygga om har många viktiga beslut att fatta. Ett av de allra viktigaste besluten är det om vilken typ av grund du ska välja. Att välja grund handlar rent tekniskt om material, hållfasthet och isolering – men egentligen handlar det om trygghet. Vi på Mark Grund & Bygg i Halland AB är har lång och beprövad erfarenhet – vi är stolta att kalla oss experter på grunder – och vi hjälper dig gärna.

Ett friskt hus börjar underifrån

 • Typgodkänd av Kiwa Swedcert
 • Följer Boverkets rekommendationer
 • Anpassad för nordiskt klimat
 • Säkrad mot radon
 • Värmeisolerad, för att hålla borta lukt och fukt
 • Lågt u-värde för att spara energi
 • Anpassningsbar för olika marknivåersamt etagebyggnation.

MGB-grund till exempelvis Smålandsvillan Kalmar

(106 m²)
69 000 kr
 • Priset är exklusive frakt och leverans av företaget Derome.

En komplett MGB-grund

106 m²
245 000 kr
 • Schakt för normal grundläggning
 • 100 ton makadam (krossad sten)
 • VA-service, el, vatten och avlopp på 10 meter
 • Avloppsuppstick och inkommande vattenslang enligt ritning
 • Återfyllning 4 meter runt huset
 • (I priset ingår inte: trädfällning, borttagning av stubbar eller sly, rivning, sprängning eller pålning, bortforsling eller hantering av överblivna massor)

En komplett platta på mark med VVS och golvvärme

100 m²
275 000 kr
 • Schakt och normal grundläggning
 • 100 ton makadam (krossad sten)
 • VA-service, yttre VA-dränering och dagvatten el, och avlopp på 10 meter
 • Benders L Form 400 och 300 isolering
 • Armering för normal villa
 • Vatten- och avloppsuppstick enligt ritning
 • Golvvärme från Thermotech
 • Yttre VA-dränering och dagvatten
 • Återfyllning 4 meter runt huset med befintliga massor
 • (I priset ingår inte: trädfällning, borttagning av stubbar eller sly, rivning, sprängning eller pålning, bortforsling eller hantering av överblivna massor)