Välkommen till Mark Grund & Bygg AB

Mark Grund & Bygg i Halland AB är ett byggföretag med lokal förankring i Falkenberg och utför byggentreprenader i hela Halland och Göteborg med omnejd.

  • Vi åtar oss allt från schakt till färdigt hus
  • Vi är specialister på villa-grunder
  • Vi är specialister Ytong hus
  • Totalentreprenad

Kundens idéer och behov står alltid i fokus och vi eftersträvar ett nära, öppet och engagerat samarbete. Det ger kunden ökade möjligheter att styra och ompröva beslut under projektet vilket skapar flexibla beslutsvägar.

För oss är gott hantverkskunnande, pålitlighet, kvalitet och trygghet viktiga värdeord och vårt arbete skall vara kostnadseffektivt och resultera i enbart nöjda kunder! Kontakta oss gärna för svar på era frågor!

Ytong-hus passar bra för villor med upp till tre våningar. Vi hjälpar er från idé till färdigt hus och bygger efter era önskemål.

Vill du veta mer?

Byggprocessen

MGB hus din YTONG stenhus byggare, vi bygger efter era önskemål och hjälper er att ta fram bästa möjliga lösningar och som går
att genomföra kostnadseffektivt.

Företagets egen byggnadsingenjör hjälper dig genom hela processen

Mark Grund & Bygg AB har utvecklat ett starkt och nära samarbete med Magnus Axelsson konslut AB (ma-konsult.com), där företagets egen byggnadsingenjör hjälper dig genom hela processen.

Z

Skiss

Z

Bygglov - (a-ritning)

Z

Tekniskt samråd - ( k,vs energiutredning)

Z

Kontrollansvar

Z

Produktion

Z

Färdigt hus

Behåll värmen inne och ljuden ute, välj ett Ytong-hus.

Med Ytong kan du värma ditt hus miljöriktigt utan spill. Du får en tung och massiv yttervägg som genom sin tröghet jämnar ut uppvärmningskostnaden över året. Ytong isolerar helt enkelt bättre.

Med Ytong kan du bygga både bärande och icke bärande väggar i upp till tre våningar.

Ett säkert och ekonomiskt hus

Z

Kostnads effektivt

Z

Natur produkt

Z

Kan ej mögla, bra för ett friskt hus

Z

Leder värme väl & länge

Z

Brandsäkert material

Z

Ljudisolerande