Välkommen till Mark Grund & Bygg AB

Mark Grund & Bygg i Halland AB är ett byggföretag med lokal förankring i Falkenberg och utför byggentreprenader i hela Halland och Göteborg med omnejd.

  • Vi åtar oss allt från schakt till färdigt hus
  • Vår specialitet är villa-grunder

Kundens idéer och behov står alltid i fokus och vi eftersträvar ett nära, öppet och engagerat samarbete. Det ger kunden ökade möjligheter att styra och ompröva beslut under projektet vilket skapar flexibla beslutsvägar.

För oss är gott hantverkskunnande, pålitlighet, kvalitet och trygghet viktiga värdeord och vårt arbete skall vara kostnadseffektivt och resultera i enbart nöjda kunder! Kontakta oss gärna för svar på era frågor!

MGB-grunden passar bra för Smålandsvillan, Hjältevadshus och andra typer av volymhus

Vill du veta mer?

När du ska välja grund; välj trygghet, välj en MGB-grund.

MGB-grunden – typgodkänd av Kiwa Swedcert

Du som ska bygga nytt eller bygga om har många viktiga beslut att fatta. Ett av de allra viktigaste besluten är det om vilken typ av grund du ska välja. Att välja grund handlar rent tekniskt om material, hållfasthet och isolering – men egentligen handlar det om trygghet. Vi på Mark Grund & Bygg i Halland AB är har lång och beprövad erfarenhet – vi är stolta att kalla oss experter på grunder – och vi hjälper dig gärna.

Ett friskt hus börjar underifrån

  • Typgodkänd av Kiwa Swedcert
  • Följer Boverkets rekommendationer
  • Anpassad för nordiskt klimat
  • Säkrad mot radon
  • Värmeisolerad, för att hålla borta lukt och fukt
  • Lågt u-värde för att spara energi
  • Anpassningsbar för olika marknivåersamt etagebyggnation.