Behåll värmen inne och ljuden ute

Ytong ger starka, värmeisolerande, ickebrännbara och ljudisolerande väggar

Mindre värmeförluster

Med Ytong kan du värma ditt hus miljöriktigt utan spill. Du får en tung och massiv yttervägg som genom sin tröghet jämnar ut uppvärmningskostnaden över året. Ytong isolerar helt enkelt bättre. Lambdavärdet för Ytong lågenergiblock är endast 0,08 W/mK. Och du sparar redan pengar från första dagen, helt enkelt eftersom du i ditt byggeri inte behöver göra extra värmeisolering av dina ytterväggar.

Få harmoni i ditt eget hem

Kombinationen av Ytong och systerprodukten Silka kalksandsten ger en extra ljuddämpning i dina väggar, exempelvis mellan vardagsrum, toaletter, etc.

Bygga med ekonomin

Ditt hus byggs snabbare och smidigare, men med god isolering och större täthet. Detta kommer du att märka på värmeräkningen.

Ditt hus kan lättare bibehålla värdet och ger dig ett högre pris när du en gång säljer det, eftersom ett stenhus i Ytong inte bara minskar risken för skador – det håller också längre, både i utseende och hållbarhet.

Få inbyggd styrka

Ditt hus står bergfast – och inventarier, väggskåp och motsvarande hänger säkert på en Ytong-vägg. Med Ytong kan du bygga både bärande och icke bärande väggar i upp till tre våningar

Vill du veta mer?

Ring Marcus på nr. 0703-339535 eller

Från tanke till hus på enkelt sätt

Flexibla byggmaterial ger ett lättare uppförande.

Ytongs block är lätta att bygga med och anpassas efterhand. På så sätt får du tid över för att leva. Block-ens många kombinationsmöjligheter kan ge dig både ny inspiration och många möjligheter. Dessutom in-nebär Ytong att du enkelt kan bygga snabbare, med högsta kvalitet – och därmed flytta in tidigare.

Vad är YTONG?

Med Ytong kan du skapa ett tryggt och brandsäkert hem. Ytong är ett ickebrännbart material, eftersom det uteslu-tande består av mineralisk råvara. Ytong är därför perfekt för att brandsäkra väggar.

Andas ut

  • Allergivänlig miljö med Ytong
  • Aldrig mer mögel

Ytong är oorganiskt och motståndskraftigt mot mögelsvamp och röta – perfekt för allergiker och alla de som aldrig mer vill fundera över sådana problem. När du bygger i Ytong sitter blocken så tätt att det inte uppstår köldbryggor som gör det svårare att styra inomhusklimatet. Resultatet är en god isolering, en speciellt tillfredsställande värmeackumule-ring och en effektiv fuktabsorption. Temperaturskillnader och luftfuktighet i ditt hus reduceras med Ytong.

Frisk luft i hemmet

Du märker det så snart du kommer innanför dörren. Luften i ett hus byggt av Ytong känns friskare och behaglig. Det är lättare att andas, helt enkelt därför att mögelsvamp inte har en chans och för att balansen mellan isolering och täthet är perfekt. Eftersom Ytong verkar ljudisolerande, får du inte bara sund miljö, utan också lugn och ro.

Låg CO2-förbrukning

Produktionen av Ytong är så optimerad att CO2 förbrukningen i samband med produk-tionen är mycket låg. Ytong är både bra för dig och miljön

Vill du veta mer?

Ring Marcus på nr. 0703-339535 eller