MGB-grunden

Du som ska bygga nytt eller bygga om har många viktiga beslut att fatta. Ett av de allra viktigaste besluten är det om vilken typ av grund du ska välja. Att välja grund handlar rent tekniskt om material, hållfasthet och isolering – men egentligen handlar det om trygghet. Vi på Mark Grund & Bygg i Halland AB är har lång och beprövad erfarenhet – vi är stolta att kalla oss experter på grunder – och vi hjälper dig gärna.

En MGB-grund är ett smart och tryggt val. Det är en toppmodern krypgrund som passar perfekt för vårt nordiska klimat. En MGB-grund är en ventilerad varmgrund med god isolering. Grundens lågenergifläkt går igång när de behövs, och ser till att den relativa fuktigheten håller sig under 75 procent. Och tack vare sin åldersbeständiga plast är grunden säkrad mot radon.

MGB-grunden passar bra för Smålandsvillan, Hjältevadshus och andra typer av volymhus. Den passar också bra om man vill ha träbjälklag. Ytterligare en fördel med en MGB-grund är att den är anpassningsbar för olika marknivåer och för etagebyggnationer. Våra grunder uppfyller Boverkets samtliga krav och följer alla deras rekommendationer.

Så när du ska välja grund; välj trygghet, välj en MGB-grund.

Hur fungerar det?

Konstruktionen ”krypgrund” är en gammal konstruktion som härstammar från torpargrunden vilket var vanligt förr i tiden. På den tiden hade man dock en murstock som gick ner i torpargrunden där man eldade varje dag. På så sätt tillfördes värme till husgrunden. De otäta grundmurarna fungerade även
som ventilation för grunden. I dagens husbyggnationer använder vi inte längre murstockar vilket gör att grunderna är betydligt kallare än de var förr. Grundregeln är att ju kallare ett utrymme är, desto sämre klarar det av fukt. Ventilationen finns fortfarande kvar i de nya konstruktionerna men då det inte per automatik skapas ett självdrag, kan ventilationen faktiskt dra in fukt i grunden under vissa perioder på året.

Genom att använda MGB Husgrund så används sensorer och ????? Detta gör att luften som förs in i grunden är både varm och torr. Förutom att detta gör grunden torrare, ger detta varmare golv och mindre energiförluster genom bjälklagen. Ventilationsystemet består av fläktar, givare och en styrbox. Här
kan man välja mellan tex direktel eller solfångare som drivande strömkälla. Systemet anpassas efter husets storlek och krypgrundens volym. En normal villa på ca 100 kvm kräver fläktar beroende på husets geometri. Ett system enligt ovan har en driftskostnad på ca 25-50 kr/år vilket innebär att systemet faktiskt tillför mer värmenergi än vad som förbrukas i faktiska
driftkostnader.

MGB-grunden passar bra för Smålandsvillan, Hjältevadshus och andra typer av volymhus

Ett friskt hus börjar underifrån

  • Följer Boverkets rekommendationer
  • Anpassad för nordiskt klimat
  • Värmeisolerad, för att hålla borta lukt och fukt
  • Lågt u-värde för att spara energi
  • Anpassningsbar för olika marknivåersamt etagebyggnation

Vill du veta mer?

Ring Marcus på nr. 0703-339535 eller